BAN GIÁM KHẢO KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA- NGHỀ THIẾT KẾ CÁC KIỂU TÓC.

0

BAN GIÁM KHẢO KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA- NGHỀ THIẾT KẾ CÁC KIỂU TÓC.

Được coi là một kỳ thi quan trọng trong các ngành nghề của Việt Nam, KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA chỉ rõ các mục đích.


Tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, qua đó tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng tại các doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề; thúc đẩy hình thành đội ngũ lao động trẻ có kỹ năng nghề cao trực tiếp tham gia vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của khoa học công nghệ; giúp tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh tại nơi làm viêc. Tăng cường hợp tác giữa các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực dạy nghề. Tuyển chọn thí sinh có năng lực tham gia đội tuyển quốc gia để huấn luyện chuẩn bị tham dự thi tay nghề ASEAN và thế giới. Trong đó  nhiệm vụ, quyền hạn của ban giám khảo (BGK) là yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong các kỳ thi. Thật vinh dự cho CLB Tóc Đẹp Việt Nam có tới 3 thành viên nằm trong ban giám khảo, chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việc đánh giá quá trình thi của nghề Thiết Kế Các Kiểu Tóc trong Kỳ thi quốc gia năm 2016.
Với nhiệm vụ là chuyên gia trưởng nghề Thiết Kế Các Kiểu Tóc, NTM Quách Thanh Huyền nhận trọng trách chịu trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức thi đảm bảo tuân theo đúng quy tắc, thủ tục và thực hiện các quyết định của Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia và Hội đồng thi quốc gia;
 
 

BAN GIÁM KHẢO KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA- NGHỀ THIẾT KẾ CÁC KIỂU TÓC. 1

Chuyên gia: Quách Thanh Huyền – Chủ tịch CLB Tóc Đẹp Việt Nam 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tiểu ban;
Chỉ đạo và giám sát việc đánh giá quá trình thi của nghề do Tiểu ban phụ trách;
Phối kết hợp với các thành viên của Tiểu ban, chịu trách nhiệm kiểm tra việc lắp đặt máy; trang, thiết bị; dụng cụ; nguyên, nhiên vật liệu và các phương tiện khác chuẩn bị cho kỳ thi trước khi kỳ thi bắt đầu;
Kiểm tra đề thi, xác định các tiêu trí đánh giá, đặt kế hoạch thời gian tối đa cho đề thi, tổng hợp danh sách nguyên, vật liệu và chuẩn bị các hướng dẫn cho các thí sinh;
Cung cấp số liệu hoàn chỉnh đã được kiểm tra cho Hội đồng thi quốc gia và đơn vị đăng cai Chuẩn bị các phương tiện đo lường và các phương tiện cần thiết khác cho việc đánh giá các bài làm của các thí sinh. Tạo điều kiện cho các thí sinhcó đủ thời gian để so sánh các thiết bị đo lường của họ với các thiết bị của Tiểu ban được sử dụng trong chấm thi;
Không tiết lộ các kết quả đánh giá khi chưa thông qua Hội đồng thi quốc gia;
Đề xuất với Hội đồng thi quốc gia về thời gian làm việc thêm nếu cần thiết;
Tổng hợp kết quả đánh giá của các chuyên gia và báo cáo Hội đồng thi quốc gia về kết quả đánh giácho điểm của các thí sinh thuộc Tiểu ban phụ trách….

Các chuyên gia nằm trong của Tiểu ban giám khảo nghề Thiết Kế Các Kiểu TócCác Thành viên của Tiểu ban phải được Trưởng Tiểu ban thông báo các nhiệm vụ cụ thể của họ. Thành viên của Tiểu ban phải quen thuộc với mô tả loại kỹ năng công việc cụ thể và các yêu cầu của kỳ thi.
 

Chuyên gia: Phan Tuấn Anh 

 Các thành viên của Tiểu ban được tham gia việc thay đổi đề thi tại Hội nghị Tổ chức và Kỹ thuật lần thứ hai và chuẩn bị cho quá trình thi, các thủ tục chấm điểm.

BAN GIÁM KHẢO KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA- NGHỀ THIẾT KẾ CÁC KIỂU TÓC. 2

Chuyên gia: Hoàng Điệp – Thành viên CLB Tóc Đẹp Việt Nam. 

Thành viên của Tiểu ban phải khách quan, công bằng và hợp tác. Không tiếp xúc với các thí sinhkhi chấm điểm các bài thi của các thí sinh. Trong trường hợp chấm điểm bài thi của thí sinh đối với những nghề yêu cầu đánh giá theo tiến độ, công đoạn bài thi thì thành viên của Tiểu ban không được tham gia chấm điểm cho bài thi của thí sinh thuộc đơn vị nơi mình công tác.
 

Chuyên gia: Leslie Đỗ 

Bảo vệ các bài thi đã hoàn thành.
Đảm bảo an toàn các máy đang hoạt động và các bộ phận máy nguy hiểm.Đảm bảo việc sửa chữa những sai sót của các máy; các dụng cụ bảo vệ; trang, thiết bị và việc lắp đặt;

BAN GIÁM KHẢO KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA- NGHỀ THIẾT KẾ CÁC KIỂU TÓC. 3

Chuyên gia: Andy Minh – Tưởng ban kỹ thuật CLB Tóc Đẹp Việt Nam  


Thông báo với các thí sinh việc cần thiết tuân thủ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp để tránh tai nạn;
Không được giúp các thí sinh trong việc giải thích về đề thi. Trong trường hợp đề thi không rõ, Trưởng Tiểu ban sẽ công khai giải thích cho tất cả các thí sinh.
Các chuyên gia có 7 ngày làm việc liên tục tại Kỳ thi ( 23/5/2016 -30/5/2016) chúng ta hãy cùng chờ đón kết quả chung của kỳ thi cũng như kết quả của nghề Thiết kế các kiểu tóc năm 2016.

Nguồn ảnh: CLB tóc đẹp Việt Nam.

Nguồn: ngoisaolamdep

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.